Přírůstkové financování

Financování části vývoje produktu, aniž by se zavázalo financovat vše. S přírůstkovým financováním je financována jen malá část rozvojového úsilí, po němž je rozhodnutí o financování kriticky hodnoceno, aby se zjistilo, co se platí z této malé části.


Incremental Funding

Funding a part of the product development without committing to funding all of it. With incremental funding, only a small part of the development effort is funded, after which the funding decision is critically valued to see what is being paid to get from this small part.

Použito v metodice