Přírůstkové financování

Financování části vývoje produktu, aniž by se zavázalo financovat vše. S přírůstkovým financováním je financována jen malá část rozvojového úsilí, po němž je rozhodnutí o financování kriticky hodnoceno, aby se zjistilo, co se platí z této malé části.

Použito v metodice