Přístup

Použitá metoda nebo kroky provedené v tom, že Scrum tým nastavil úkol nebo problém. Přístup se liší od týmu k týmu.


Approach

The method used, or steps taken in, setting about a task or problem by the Scrum team. The approach differs from team to team.

Použito v metodice