Přizpůsobivost

Požadovaná charakteristika v osobě, týmu, procesu nebo systému měřená ve schopnosti / schopnosti přizpůsobit se nebo přizpůsobit se. V organizačním kontextu se odkazuje na schopnost změnit něco nebo se přizpůsobit změnám.


Adaptability

Desirable characteristic in a person, team, process or system measured in the ability/capability to adapt or being adapted. In organizational context, it refers to the ability to change something or oneself to fit to occurring changes.

Použito v metodice