Product Backlog

Produkt nevyřízený (nebo "nevyřízený") je požadavky na systém, který je vyjádřen jako prioritní seznam položek s nevyužitým produktem.

Mezi ně patří funkční i nefunkční požadavky zákazníků, jakož i technické požadavky vytvořené týmy. Zatímco k zadrženým produktům existuje více vstupů, je vlastní odpovědností vlastníka produktu upřednostňovat zálohování produktu.

Během schůzky plánování Sprint se položky z nevyužitých položek přesouvají z produktového spuštění do šprintů na základě priorit vlastníka produktu.


Product Backlog

The product backlog (or "backlog") is the requirements for a system, expressed as a prioritized list of product backlog Items.

These included both functional and non-functional customer requirements, as well as technical team-generated requirements. While there are multiple inputs to the product backlog, it is the sole responsibility of the product owner to prioritize the product backlog.

During a Sprint planning meeting, backlog items are moved from the product backlog into a sprint, based on the product owner's priorities.

Použito v metodice