Product Backlog Item Effort

Někteří pracovníci společnosti Scrum odhadují úsilí produktů s nevyužitým produktem v ideálních strojírenských dnech, ale mnozí lidé upřednostňují méně konkrétních odhadů jednotek odhadu úsilí.

Alternativní jednotky mohou obsahovat příběhové body, funkční body nebo "velikosti trička" (1 pro malé, 2 pro střední atd.). Výhodou nejsmutnějších jednotek je, že jsou jasné, že odhady úsilí položky odložené položky produktu nejsou odhady trvání. Také odhady na této úrovni jsou hrubé odhady, které by nikdy neměly být zaměněny se skutečnou pracovní dobou.


Product Backlog Item Effort

Some Scrum practitioners estimate the effort of product backlog items in ideal engineering days, but many people prefer less concrete-sounding backlog effort estimation units. Alternative units might include story points, function points, or "t-shirt sizes" (1 for small, 2 for medium, etc.).

The advantage of vaguer units is they're explicit about the distinction that product backlog item effort estimates are not estimates of duration. Also, estimates at this level are rough guesses that should never be confused with actual working hours.

Použito v metodice