Produktový plán

Produktová mapa produktu je plán na vysoké úrovni, který ukazuje, že v budoucnu budou nové organizace očekávány vývojem nebo představením organizace / týmu. Požadavky na úpravu plánu (obvykle přidáním nových produktů) pocházejí od obchodních sil nebo vrcholového managementu ve společnosti při realizaci marketingové strategie.


Product Roadmap

A product road map is a high-level plan that shows when in the future new products are expected to be developed or introduced by the organization/team. The requests to edit the road map (usually by adding new products) come from the sales force or senior management in the company when the marketing strategy is made.

Použito v metodice