Prognóza

Odhad nebo předpověď budoucího stavu projektu a pokroku založeného na znalostech a informacích dostupných v době prognózy.


Forecasting

Estimating or predicting future project status and progress based on knowledge and information available at the time of forecasting.

Použito v metodice