Programování párů

Agilní vývojová technika, popularizovaná Extreme Programming, ve které 2 členové týmu společně vytvářejí nové funkce.

Použito v metodice