Programování párů

Agilní vývojová technika, popularizovaná Extreme Programming, ve které 2 členové týmu společně vytvářejí nové funkce.


Pair Programming

Agile software development practice popularized by Extreme Programming in which 2 team members jointly create new functionality.

Použito v metodice