Progresivní zdokonalení

Organizační rozdělení organizací do velkých, lehce detailních položek s nevyřízenými položkami do souboru menších a podrobnějších položek.


Progressive Refinement

Breaking-down, in an organized manner, large lightly detailed product backlog items into a set of smaller, more detailed items.

Použito v metodice