Projektové záznamy

Může zahrnovat korespondenci, poznámky, minuty zasedání a dokumenty popisující projekt.


Project Records

It can include correspondence, memos, meeting minutes, and documents describing the project.

Použito v metodice