Průběžné nasazení

Pracovní program pro poskytování softwaru, ve kterém je proces uvolňování plně automatizován, aby změny byly propagovány do výrobního prostředí bez zásahu člověka.


Continuous Deployment

A software delivery practice in which the release process is fully automated in order to have changes promoted to the production environment with no human intervention.

Použito v metodice