Racionální jednotný proces

Jedná se o kombinaci modelů pro vývoj softwaru vytvořených v roce 1996 v Rational Software Corporation. Jedná se o procesní rámec, kde by jednotlivé stavební bloky mohly být vybrány a přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly projektu. Cílem bylo poskytnout výhody jak vodopádu, tak i rychlých modelů vývoje aplikací.

Použito v metodice