Racionální jednotný proces

Jedná se o kombinaci modelů pro vývoj softwaru vytvořených v roce 1996 v Rational Software Corporation. Jedná se o procesní rámec, kde by jednotlivé stavební bloky mohly být vybrány a přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly projektu. Cílem bylo poskytnout výhody jak vodopádu, tak i rychlých modelů vývoje aplikací.


Rational Unified Process

It is a combination of software development models created in 1996 in the Rational Software Corporation. It is a process framework, where individual building blocks could be chosen and adapted to suit the project at hand. It was aimed to give the advantages of both waterfall and rapid application development models.

Použito v metodice