Refactoring

Agilní vývojová praxe softwaru propagovaná pomocí Extreme Programming, ve kterém je kód upraven v rámci základny kódů bez vlivu na externí funkční chování tohoto kódu.

Použito v metodice