Řízení rizik plánu

Proces definování způsobu provádění činností řízení rizik pro projekt.


Plan Risk Management

Process of defining how to conduct risk management activities for a project.

Použito v metodice