Role majitele produktu

Role majitele produktu

Ve společnosti Scrum musí mít jedna osoba konečnou autoritu, která zastupuje zájem zákazníka o otázky týkající se upřednostňování nevyřízených záležitostí a požadavků.

Tato osoba musí mít tým k dispozici kdykoliv, zejména během setkání pro plánování sprintů a schůzky pro přezkoumání šprintů.

Použito v metodice