Role majitele produktu

Role majitele produktu

Ve společnosti Scrum musí mít jedna osoba konečnou autoritu, která zastupuje zájem zákazníka o otázky týkající se upřednostňování nevyřízených záležitostí a požadavků.

Tato osoba musí mít tým k dispozici kdykoliv, zejména během setkání pro plánování sprintů a schůzky pro přezkoumání šprintů.


Product Owner Role

In Scrum, a single person must have final authority representing the customer's interest in backlog prioritization and requirements questions.

This person must be available to the team at any time, but especially during the sprint planning meeting and the sprint review meeting.

Použito v metodice