Rozhovory

Formální nebo neformální přístup k získání informací ze strany zainteresovaných stran tím, že s nimi přímo mluví.


Interviews

A formal or informal approach to obtain information from stakeholders by talking to them directly.

Použito v metodice