Rozvětvení

Vytvoření logické nebo fyzické kopie kódu v systému řízení verzí tak, aby tato kopie mohla být změněna samostatně.


Branching

Creating a logical or physical copy of code within a version control system so that this copy might be changed in isolation.

Použito v metodice