Rychlost

Volitelná, ale často používaná indikace průměrného množství Product Backlogu se během Sprintu změnila na přírůstek produktu. To je sledováno vývojovým týmem pro použití v týmu Scrum.


Velocity

An optional but often used indication of the average amount of Product Backlog turned into an Increment of product during a Sprint. It is tracked by the Development Team for use within the Scrum Team.

Použito v metodice