Rychlý vývoj aplikací

Proces vývoje softwaru byl nejprve pojmenován a zaveden v roce 1991. Upřednostňuje rychlejší vývoj a údržbu aplikací z hlediska funkčnosti a výkonu.


Rapid application development

A software development process first named and introduced in 1991. It prioritizes faster development and application maintenance facilitation over functionality and performance.

Použito v metodice