Sbírat požadavky

Proces definování a dokumentace potřeb zúčastněných stran musí splňovat cíle projektu.


Collect Requirements

Process of defining and documenting stakeholder's needs to meet the project objectives.

Použito v metodice