Scrum Framework

Soubor zásad, hodnot, postupů a pravidel, které tvoří základ pro rozvoj Scrum.

Použito v metodice