Scrum Framework

Soubor zásad, hodnot, postupů a pravidel, které tvoří základ pro rozvoj Scrum.


Scrum Framework

A set of principles, values, practices and rules that form the base for Scrum-based development.

Použito v metodice