Scrum Master

Scrum Master je jedním ze tří rolí Core / Pig v týmu Scrum. Scrum Master usnadňuje Scrum a je zodpovědný za odstranění překážek, a tím umožnit týmu dodat cíl / dodávku sprint.


Scrum Master

The Scrum Master is one of the three Core/Pig roles on a Scrum team. Scrum Master facilitates Scrum and is responsible for removing obstacles; thus enabling the team to deliver the sprint goal/deliverable.

Použito v metodice