Scrum of Scrum

Scrum of Scrums je analogický s Daily Scrum. Toto setkání usnadňuje šéf Scrum Master a obvykle se uskutečňuje ve velkých projektech, kde několik týmů Scrum pracuje v synchronizaci s cílem zajistit pokrok projektu.


Scrum of Scrum

Scrum of Scrums is analogous to the Daily Scrum. This meeting is facilitated by the Chief Scrum Master and usually conducted in large projects where multiple Scrum teams to work in sync to ensure project progress.

Použito v metodice