Širokopásmová metoda Delphi

Širokopásmová metoda Delphi je variantou metody Delphi. Po shromáždění odezvy se členům panelu zobrazí shromážděná data a původci odpovědí, kteří jsou daleko od průměru, jsou požádáni, aby ospravedlnili svou odpověď / odhad průzkumu. Toto je následováno dalším kolejím odebírání odpovědí.


Wideband Delphi Method

The wideband Delphi method is a variation of the Delphi method. Here, after a round of response collection, the panel members are shown the gathered data and the originators of responses far from the mean are asked to justify their survey response/estimate. This is then followed by another round of response collection.

Použito v metodice