Soudržnost a spojování

Spojení se týká vzájemných závislostí mezi moduly, zatímco soudržnost popisuje, jak souvisejí funkce v rámci jednoho modulu.


Cohesion and Coupling

Coupling refers to the interdependencies between modules, while cohesion describes how related the functions within a single module are.

Použito v metodice