Specifikace podle příkladu

Agilní vývojová praxe založená na TDD a ATDD, která vyzývá k použití realistických příkladů z minulých zkušeností namísto netestovaných nebo abstraktních tvrzení v popisu požadovaného funkčního chování.

Použito v metodice