Specifikace podle příkladu

Agilní vývojová praxe založená na TDD a ATDD, která vyzývá k použití realistických příkladů z minulých zkušeností namísto netestovaných nebo abstraktních tvrzení v popisu požadovaného funkčního chování.


Specification by Example

Agile software development practice based on TDD and ATDD that calls for using realistic examples from past experience instead of untested or abstract statements in the description of the desired functional behavior.

Použito v metodice