Spouští

Příznaky nebo varovné signály, jsou to náznaky, že událost nastala nebo má nastat. Obvykle se používá v řízení rizik.

Použito v metodice