Spouští

Příznaky nebo varovné signály, jsou to náznaky, že událost nastala nebo má nastat. Obvykle se používá v řízení rizik.


Triggers

Also called symptoms or warning signs, they are indications that an event has occurred or is about to occur. Commonly used in Risk Management.

Použito v metodice