Sprint Demo

Aktivita kontroly sprintu, u které budou dokončeny položky s nevyřízenými položkami produktu. Cílem je povzbudit diskusi bohatou na informovanost mezi týmem Scrum a dalšími účastníky přezkumu šprintů.


Sprint Demo

A sprint review activity where the product backlog items that are completed will be demonstrated. The intention is to encourage an information-rich discussion between the Scrum team and other sprint review participants.

Použito v metodice