Sprint Goals

Cíl Sprint je objektivní nastavení pro Sprint, které lze splnit implementací produktu Product Backlog. Sprint cíle jsou výsledkem jednání mezi vlastníkem produktu a vývojovým týmem. Sprint Cíle by měly být specifické a měřitelné.

Použito v metodice