Sprint Goals

Cíl Sprint je objektivní nastavení pro Sprint, které lze splnit implementací produktu Product Backlog. Sprint cíle jsou výsledkem jednání mezi vlastníkem produktu a vývojovým týmem. Sprint Cíle by měly být specifické a měřitelné.


Sprint Goals

The Sprint Goal is an objective set for the Sprint that can be met through the implementation of Product Backlog. Sprint goals are the result of a negotiation between the Product Owner and the Development Team. Sprint Goals should be specific and measurable.

Použito v metodice