Sprint Retrospective Meeting

Retrospektivní schůzka sprintu se koná na konci každého sprintu po schůzce pro přezkoumání sprintů. Tým a ScrumMaster se setkávají, aby diskutovali o tom, co šlo dobře a co se má zlepšit v příštím sprintu. Vlastník produktu se na tomto setkání nezúčastní. Retrospektiva sprintu by měla být časově omezena na tři hodiny.


Sprint Retrospective Meeting

The sprint retrospective meeting is held at the end of every sprint after the sprint review meeting. The team and ScrumMaster meet to discuss what went well and what to improve in the next sprint. The product owner does not attend this meeting. The sprint retrospective should be time-boxed to three hours.

Použito v metodice