Sprint Retrospective Meeting

Retrospektivní schůzka sprintu se koná na konci každého sprintu po schůzce pro přezkoumání sprintů. Tým a ScrumMaster se setkávají, aby diskutovali o tom, co šlo dobře a co se má zlepšit v příštím sprintu. Vlastník produktu se na tomto setkání nezúčastní. Retrospektiva sprintu by měla být časově omezena na tři hodiny.

Použito v metodice