Sprint Review

Prohlížení sprintů se koná na konci každého sprintu. Tým pro doručování ukazuje to, co udělali během sprintů. Atributy aktivity jsou kontrolovány, modifikovány a smířeny v každém zasedání pro kontrolu sprintů.


Sprint Review

The sprint review meeting takes place at the end of each sprint. The delivery team shows what they accomplished during the sprint. Activity attributes are reviewed, modified, and reconciled at every sprint review meeting.

Použito v metodice