Sprint Review

Prohlížení sprintů se koná na konci každého sprintu. Tým pro doručování ukazuje to, co udělali během sprintů. Atributy aktivity jsou kontrolovány, modifikovány a smířeny v každém zasedání pro kontrolu sprintů.

Použito v metodice