Sprint úloha

V Scrumu je spouštěcí úloha (nebo úloha) jednotkou práce obvykle mezi čtyřmi a šestnácti hodinami. Členové týmu dobrovolně nabízejí úkoly. Aktualizují odhadovaný počet zbývajících hodin na denní bázi, což ovlivňuje graf Burndown. Úkoly jsou obsaženy v položkách s nevyřízenými částmi.


Sprint Task

In Scrum, a sprint task (or task) is a unit of work generally between four and sixteen hours. Team members volunteer for tasks. They update the estimated number of hours remaining on a daily basis, influencing the sprint burndown chart. Tasks are contained by backlog items.

Použito v metodice