Statistické odběry

Odběr vzorků, který zahrnuje výběr části sledované populace.


Statistical Sampling

Sampling which involves choosing part of a population of interest for inspection.

Použito v metodice