Story Point

Abstraktní míra snahy o realizaci příběhu se nazývá příběh. Obvykle se rozhoduje zapojením do plánování pokeru.


Story Point

The abstract measure of effort to implement a story is called a story point. Typically determined by engaging in planning poker.

Použito v metodice