Synchronizace

Synchronizace je koordinace událostí, aby systém fungoval jednotně. Často se používá k tomu, aby více týmů Scrum spolupracovalo koordinovaným způsobem spouštěním a ukončením sprintu ve stejných dnech.


Synchronization

Synchronization is the coordination of events to operate a system in unison. Frequently used to ensure that multiple Scrum teams work together in a coordinated way by starting and ending their sprints on the same days.

Použito v metodice