Systémové nebo procesní diagramy

Grafické znázornění procesu znázorňující vztahy mezi různými procesními kroky. Při plánování kvality by vývojové týmy pomohly projektovému týmu předvídat problémy s kvalitou, které by mohly nastat. Obvykle se používá v metodách vodopádu.


System or Process Charts

Graphical representation of a process showing the relationships among various process steps. During quality planning, flowcharts would assist the project team in anticipating quality problems that might occur. Commonly used in waterfall methods.

Použito v metodice