TDD

Test-Driven Development

Nejdříve testujte vývojovou praxi software, ve které jsou poprvé definovány a vytvořeny zkušební případy a následně je vytvořen spustitelný kód pro provedení testu. Chybné testy jsou konstruovány tak, aby procházely, jak probíhá vývoj a testy jsou úspěšné.

Použito v metodice