TDD

Test-Driven Development

Nejdříve testujte vývojovou praxi software, ve které jsou poprvé definovány a vytvořeny zkušební případy a následně je vytvořen spustitelný kód pro provedení testu. Chybné testy jsou konstruovány tak, aby procházely, jak probíhá vývoj a testy jsou úspěšné.


TDD

Test-Driven Development

Test-first software development practice in which test cases are defined and created first, and subsequently executable code is created to make the test pass. The failing tests are constructed to pass as development proceeds and tests succeed.

Použito v metodice