Technické normy

Sdílený soubor vývojových a technologických standardů, které vývojový tým uplatňuje při vytváření uvolnitelných přírůstků softwaru a proti nimž může vývojový tým prověřit a přizpůsobit.

Použito v metodice