Technické normy

Sdílený soubor vývojových a technologických standardů, které vývojový tým uplatňuje při vytváření uvolnitelných přírůstků softwaru a proti nimž může vývojový tým prověřit a přizpůsobit.


Engineering Standards

A shared set of development and technology standards that a Development Team applies to create releasable Increments of software, and against which a Development Team can inspect and adapt.

Použito v metodice