Technický dluh

Obvykle nepředvídatelné náklady na to, aby musely vyřešit nebo pracovat s nedokončenými, nečistými, poškozenými nebo vadnými kódy, jakmile byly propuštěny do výroby.


Technical Debt

The typically unpredictable cost of having to resolve or work with unfinished, unclean, undone or defect code once it has been released into production.

Použito v metodice