Technika

Technika je postup, který se používá k provedení určité činnosti nebo úkolu. Je to definovaný postup, který se používá k provedení některé nebo všech činností nebo k podpoře přístupu.


Technique

A technique is a procedure used to accomplish a specific activity or task. Its a defined procedure that is used to perform some or all of an activity or support an approach.

Použito v metodice