Techniky skupinového rozhodování

Používá se k vytváření, klasifikaci a upřednostňování požadavků na produkt. Některé metody používané k dosažení skupinových rozhodnutí jsou: jednomyslnost, většina, pluralita a diktatury.


Group Decision Making Techniques

Used to generate, classify, and prioritize product requirements. Some methods used to reach group decisions are: unanimity, majority, plurality, and dictatorship.

Použito v metodice