Tolerance vs. kontrolní limity

Tolerance udávají stanovený rozsah přijatelných výsledků. Kontrolní limity jsou prahové hodnoty, které určují, zda je proces mimo kontrolu.

Použito v metodice