Tolerance vs. kontrolní limity

Tolerance udávají stanovený rozsah přijatelných výsledků. Kontrolní limity jsou prahové hodnoty, které určují, zda je proces mimo kontrolu.


Tolerances vs. Control limits

Tolerances indicate specified range of acceptable results. Control Limits are the thresholds, which indicate whether the process is out of control.

Použito v metodice