Tým

Tým (nebo "tým Scrum") se optimálně skládá ze sedmi plus nebo minus dvou lidí.

Pro projekty vývoje softwaru jsou členové týmu většinou mix softwarových inženýrů, architektů, programátorů, analytiků, expertů QA, testery, návrhářů UI atd. Toto se často nazývá "projektové týmy s různými funkcemi". Agilní praktiky také povzbuzují členy týmu s různými funkcemi.

Během sprintu se tým samozorganizuje, aby splnil cíle sprintů. Tým má autonomii zvolit si, jak nejlépe splnit cíle, a je za ně zodpovědný. ScrumMaster působí jako opatrovník, aby zajistil, že tým bude izolován od vlastníka produktu.


Team

A team (or "Scrum team") is optimally comprised of seven plus or minus two people.

For software development projects, the team members are usually a mix of software engineers, architects, programmers, analysts, QA experts, testers, UI designers, etc. This is often called "cross-functional project teams". Agile practices also encourage cross-functional team members.

During a sprint, the team self-organizes to meet the sprint goals. The team has autonomy to choose how to best meet the goals, and is held responsible for them. The ScrumMaster acts as a guardian to ensure that the team is insulated from the product owner.

Použito v metodice