Udržitelný zdroj

Přiměřeně agresivní tempo, v němž tým pracuje, takže produkuje dobré obchodní toky po delší dobu, aniž by se vyhořel.


Sustainable Pace

The appropriately aggressive pace at which a team works so that it produces a good flow of business value over an extended period of time without getting burned out.

Použito v metodice