Ukončit nejistotu

Konec nejistoty je nejistota týkající se vlastností konečného výsledku projektu nebo procesu.


End Uncertainty

End uncertainty is the uncertainty surrounding the properties of the final deliverable of a project or process.

Použito v metodice