Uvolnění

Přechod přírůstku potenciálně zasílatelného produktu od vývojového týmu do rutinního používání zákazníky. Zprávy se obvykle vyskytují, když jeden nebo více sprintů má za následek, že produkt má dostatečnou hodnotu, aby převážil náklady na jeho nasazení.


Release

The transition of an increment of potentially shippable product from the development team into routine use by customers. Releases typically happen when one or more sprints has resulted in the product having enough value to outweigh the cost to deploy it.

Použito v metodice