Uvolněte graf Burndown

V Scrumu je graf burndownu "big picture", který ukazuje průběh propuštění. Ukazuje, kolik práce bylo ponecháno na počátku každého sprintu, které obsahuje jediné vydání. Rozsah tohoto grafu je jediné vydání, nicméně tabulka burndown produktu se vztahuje na všechna vydání.


Release Burndown Chart

In Scrum, the release burndown chart is a "big picture" view of a release's progress. It shows how much work was left to do at the beginning of each sprint comprising a single release. The scope of this chart is a single release; however, a product burndown chart spans all releases.

Použito v metodice