Uvolněte vlak

Technika plánování vydávání produktů v pravidelných nebo cyklických časových obdobích. Vyhlášená společností Cisco pro svou platformu IOS, každá verze je rozložena do několika projektů pro více produktů.


Release Train

A technique of planning product releases on regular or cyclic time period. Made famous by Cisco for its IOS software platform, each release is then decomposed into several projects for Multiple Products.

Použito v metodice