Vize produktu

Prohlášení popisující požadovaný budoucí stav, jenž by bylo dosaženo vývojem a nasazením produktu. Dobrá vize produktu je jednoduché, snadno srozumitelné prohlášení a poskytuje koherentní směr lidem, kteří jsou o to požádáni.


Product Vision

A statement describing the desired future state that would be achieved by developing and deploying a product. A good product vision is simple, easy to understand statement and provides a coherent direction to the people who are asked to realize it.

Použito v metodice