Vlastní organizace

Organizační princip, který týmy samostatně organizují svou práci. Týmy si vybírají, jak nejlépe vykonávat svou práci, než aby byli řízeni jinými osobami mimo tým. Samoorganizace se děje v rámci hranic a cílů.

Použito v metodice