Vlastní organizace

Organizační princip, který týmy samostatně organizují svou práci. Týmy si vybírají, jak nejlépe vykonávat svou práci, než aby byli řízeni jinými osobami mimo tým. Samoorganizace se děje v rámci hranic a cílů.


Self-organization

The organizational principle that teams autonomously organize their work. Teams choose how best to accomplish their work, rather than being directed by others outside the team. Self-organization happens within boundaries and toward goals.

Použito v metodice